Trường Cao Đẳng Việt Khoa

Viet Khoa College được thành lập từ năm 2007, với nhiệm vụ và sứ mệnh là đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho thị trường lao động trong và ngoài nước.

Viet Khoa College với thế mạnh là tiên phong hiện đại hóa hoạt động đào tạo với cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ nhu cầu học tập cho sinh viên mang chuẩn Quốc tế vào việc đào tạo nghề tại Việt Nam

Tham quan Viet khoa college

Hình ảnh cơ sở vật chất về ngàng chăm sóc người cao tuổi

Hệ thống CSVC mới đảm bảo chất lượng cao mô phỏng theo quy trình làm việc thực tiễn tại các công ty hiện nay – làm nền tảng giúp sinh viên rèn luyện nghề thuần thục.