Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật – Du Lịch Sài Gòn

Tiền thân là Việt Khoa College, đến năm 2023, Cao đẳng Kỹ thuật – Du lịch Sài Gòn (STC) đang có sự đổi mới. Khoác lên mình nhiệm vụ và sứ mệnh đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế cho thị trường lao động trong nước và nước ngoài, Nhà trường đã trở thành “cái nôi” của hơn 15.000 sinh viên trưởng thành và hội nhập thị trường lao động ASEAN.

Tham quan STC

Hình ảnh cơ sở vật chất về ngàng chăm sóc người cao tuổi

Hệ thống CSVC mới đảm bảo chất lượng cao mô phỏng theo quy trình làm việc thực tiễn tại các công ty hiện nay – làm nền tảng giúp sinh viên rèn luyện nghề thuần thục.