Những điều doanh nghiệp cần làm khi chuyển văn phòng làm việc mới

Bước tiếp theo doanh nghiệp cần làm sau khi đã tìm được văn phòng làm việc mới

Sau khi ký hợp đồng thuê văn phòng làm việc mới, tốt hơn hết là bạn nên bắt đầu ngay lập tức lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng về thời gian trong quá trình chuyển đổi địa điểm. Bắt đầu bằng cách phân chia tốt các nhiệm vụ.

  • Đầu mối liên hệ giữa các đồng nghiệp của bạn là ai?
  • Anh ấy hay cô ấy cũng là đầu mối liên hệ của các bên ngoài phải không?
  • Đây có thể là nhiệm vụ dành cho người quản trị văn phòng, người quản lý cơ sở hoặc người có thể chịu trách nhiệm. Người này phải có khả năng lập kế hoạch tốt và theo dõi mọi việc.

Sau đó, một nhóm người có thể được chỉ định làm đội ngũ sẽ tham gia trực tiếp trong quá trình di dời địa điểm. Nhóm nhân viên này sẽ giúp người quản lý trong suốt quá trình và sẽ chịu trách nhiệm một phần để quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ. In kế hoạch di dời này và phân phát chúng cho các thành viên đã được chỉ định có thể là một ý tưởng hay. Nó cũng tạo nền tảng vững chắc cho quá trình di chuyển. Điều quan trọng cần ghi nhớ là bạn cũng nên chọn ngay lập tức cho một ngày xác định cho việc chuyển đến văn phòng mới của mình. Để bạn có một ngày định sẵn để hướng tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *